IN MESTREECH IS 'T 'T BESTE

Het album "In Mestreech is 't 't beste" verscheen in 1998. Op dit album staan de volgende liedjes : 

Knoevele
In Mestreech is 't 't beste
Puun miech nog ins
Euzzen awwe chippendale
Om totse miech nums zoe wie iech bin
Trök nao Mestreech
Iech been allein vaannach
Kom daan pak iech diech in mien erm
Sjat iech mis diech zoe
'ne maan maag neet jenke
Waor 't dat daan
Stad aon de Maos
't Steit in de sterre gesjreve
Jaore kaome jaore ginge
Frisse meidskes oet Mestreech